REJESTRACJA KONTA WYSTAWCY


Rejestracja konta Wystawcy przebiega w 3 krokach:

  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
  2.  Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji
  3. Weryfikacja formalna Wystawcy przez organizatora

Jesteś w punkcie 1. Zapraszamy do wypełnienia formularza i potwierdzenia przyciskiem "Zarejestruj". Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny konto zostanie aktywowane i rozpocznie się proces weryfikacji formalnej.

Dane firmy

select
Zmiana adresu do korespondencji

Osoba upoważniona do kontaktu

Dane do logowania

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów, stanowiącym integralną część Umowy-Zgłoszenia udziału w targach i akceptuję przedstawione warunki.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych powyżej danych teleadresowych celem przekazywania mi informacji handlowych i innych propozycji marketingowych przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. i Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych na formularzu jest Polska Izba Branży Pogrzebowej z siedzibą przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 48 lok.4, 02-643 Warszawa oraz Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Modlińska 6D, 03-216 Warszawa oraz Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Modlińska 6D, 03-216 Warszawa.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu związanym z organizacją wydarzenia, którego dotyczy niniejsze zamówienie.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem i wyłącznie w celu określonym w pkt 2.
4.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
5.Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z celem przetwarzania opisanym w pkt 2, po czym zostaną one niezwłocznie usunięte.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w wydarzeniu, którego dotyczy niniejsze zamówienie.

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie targowym i posiadacie w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

czy nazwa użytkownika [Login] może być adresem e-mail?
tak, to częsta praktyka, minimalizuje ilość zapamiętywanych informacji

 co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
znak ten oznacza, że jest to pole koniecznego wypełnienia

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl