Warunki wejścia

Wstęp na targi jest dedykowany przedsiębiorcom działającym w branży funeralnej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
Warunkiem wejścia jest zarejestrowanie się w targowym punkcie rejestracyjnym, poprzez wypełnienie formularza.

Aby przyspieszyć proces w dniu wydarzenia warto wydrukować, wypełnić i zabrać formularz zamieszczony poniżej,
po czym okazać go w recepcji odbierając opaskę uprawniającą do wejścia na teren wystawy.

Wstęp na targi jest bezpłatny.

Pobierz formularz